Thor Steinar Kamschatka

50 let Oktyabrya 23

683024 Petropavlovsk-Kamchatsky